Bine ati venit!

 


Tema de cercetare propusă are în vedere rezolvarea aspectelor de mediu rezultate din industria prelucrării pieilor şi blănurilor. Astfel, se pune accent pe tratarea şi valorificarea produşilor rezultaţi în urma prelucrării pieilor şi blănurilor, cum ar fi: grăsimile provenite din pielea brută să fie extrase, modificate şi valorificate prin utilizarea lor ca biocombustibil folosit în antrenarea unui motor auto, fie prin co-digestie împreună cu nămolul rezultat în urma epurării apelor într-un rezervor pentru producerea de biogaz, valorificat ca sursă de încălzire. De asemenea, proteinele rezultate vor fi tratate şi valorificate prin utilizarea lor ca fertilizant
în agricultură.

Prelucrarea chimică a pieilor şi a blănurilor este o sursă importantă de poluare a mediului, prin apele uzate, datorită diversităţii mari a produselor chimice folosite în tehnologiile de prelucrare (săruri, acizi, baze, coloranţi, produse de ungere, produse de degresare, etc.), dar şi datorită eliminării din pielea brută, în timpul prelucrării, a unor compuşi organici, într-o proporţie apreciabilă (din pielea brută se regăsește numai 60% în produsul finit). Cantitatea de ape reziduale de la tăbăcării este mare, dacă se are în vedere că pentru obţinerea unei tone de piele finite se consumă, în medie, 70m3 de apă. Concentrarea producţiei în tăbăcării de mare capacitate, implică probleme deosebite de protecţia mediului, având în vedere că practic toate operaţiile din tehnologiile de prelucrare a pieilor şi a blănurilor sunt surse de poluare. Apele uzate au o încărcătură chimică complexă, formată din proteinele şi grăsimile provenite din pielea brută şi din excesul de substanţe chimice utilizate în diferitele faze ale prelucrării.

Prin implicaţiile pluridisciplinare ale proiectului, consorţiul de implementare al proiectului este alcătuit din instituţii academice şi firme private din diferite domenii. Astfel, coordonatorul de proiect este Universitatea Politehnica Bucureşti, din echipa de implementare a proiectului fac parte cadre didactice, doctoranzi şi tineri cercetători din Facultatea de Energetică şi Facultatea de Mecanică care vor cerceta metodele de valorificare a componentelor utile din deşeurile rezultate din tăbăcării în domeniul energetic ce constituie noutatea cercetării, de asemenea un colectiv cu o bogată experiență din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile – Pielărie va implementa metodele tehnologice de separare a grăsimilor şi proteinelor din deșeurile de piele crudă; impactul economic şi social al rezultatelor proiectului vor fi analizate de un colectiv de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, un colectiv din cadrul Facultăţii de Pompieri, Academia de Poliție „A.I. Cuza” Bucureşti va identifica situaţiile de risc la explozie care pot surveni în reactorul de biogaz. 

Beneficiarul rezultatelor proiectului este SC TARO COMIMPEX SRL BUCURESTI, o firmă cu tradiţie în prelucrarea pieilor. Separarea grăsimilor şi proteinelor din deşeurile de piele va fi realizată cu ajutorul unei instalaţii realizate de SC BERIMEX SRL BUCURESTI. Pentru realizarea reţelelor de conducte şi a fermentatorului pentru obţinerea de biogaz şi a instalaţiilor de automatizare necesare pentru realizarea tehnologiilor va fi implicată SC ICPE Bistriţa, o firmă cu tradiţie în proiectarea şi execuția instalațiilor de tratare şi epurare a apelor, dobândită prin lucrări din cadrul programelor de CD naționale şi în aplicații implementate în peste 20 de ani de activitate.

Obiectivul general al propunerii de proiect este concepția şi realizarea unor instalații moderne de tratare şi valorificare a deşeurilor rezultate din industria prelucrării pieilor şi blănurilor având ca noutate utilizarea componentelor utile în domeniul energetic. Rezultatele cercetării se vor concretiza prin publicaţii şi patente, astfel că se va aduce o contribuţie semnificativă creşterii vizibilităţii şi impactului internaţional al cercetării româneşti.