Acasa

Laboratorul SISTEME de PROGRAMARE pentru MODELARE si SIMULARE (S.P.M.S.) isi propune sa efectueze cercetari in urmatoarele domenii: teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice; impactul CTE asupra mediului; modelarea si simularea proceselor energetice.

In cadrul acestui laborator se desfasoara activitati didactice, precum si activitati de dezvoltare a aplicatiilor necesare modelarii si simularii proceselor energetice. In cadrul acestui proiect se ofera consultanta in aceste probleme pentru toti angajatii Universitatii care utilizeaza aplicatii in domeniul "modelarea si simularea proceselor energetice". De asemenea se ofera sprijin si instruire in dezvoltarea si implementarea unor astfel de aplicatii pentru alte universitati.

De asemenea in cadrul laboratorului isi desfasoara activitatea studentii si doctoranzi implicati in activitatea de elaborare a proiectelor de diploma/disertatie si teze de doctorat si a caror rezultate pot fi utlizate in cadrul activitatii de cercetare.

Laboratorul este echipat modern, cu aer condiționat, plăcut pentru lucru și ședere. Fiecare student utilizează un calculator pe care execută independent sarcinile.

Laboratorul este dotat cu calculatoare, ce sunt concepute astfel încât lectorul întotdeauna poate revizui activitatea tuturor cursanților și poate dedica fiecărui student atenție maximă în timpul procesării materiei noi sau în timpul executării exercițiului. Configurarea calculatorului pe care se efectuază prelegerile sunt moderne și de calitate corespunzătoare pentru nivelul înalt de cerințe și de complexitate a executării predării.