Laboratorul SPMS

Laboratorul SISTEME de PROGRAMARE pentru MODELARE si SIMULARE (S.P.M.S.) isi propune sa efectueze cercetari in urmatoarele domenii: teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice; impactul CTE asupra mediului; modelarea si simularea proceselor energetice.

Tabacarie Verde

Modalitati de valorificare energetica a deseurilor biodegradabile

IDEI C30

Vector energetic inovativ hidrogen-biomasa solida

SICSE

Sistem integrat inteligent pentru creşterea securităţii în alimentarea cu energie electrică şi termică

HORESEC

Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului si climei

CO2toCH4

Proiectarea unui metanizator de dioxid de carbon pentru dezvoltarea sustenabila a sistemelor energetice cu amprenta redusa de carbon

Educatie

Sisteme de programare pentru modelare si simulare

Impactul CTE asupra mediului

Teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice

Dinamica particulelor poluante

Modelarea si simularea proceselor din centrale

Simularea dinamica a proceselor termo-hidraulice

Simularea dinamica a sistemelor de energie si mediu

Tehnici avansate de depoluare a aerului

Contact